Seminar: Byggeteknik i bygningskunsten - hvad kan vi lære af historien?

DEN DANSKE BYGGESEKTOR HAR BRUG FOR KVALITET OG BÆREDYGTIGHED

Det er næppe nogen hemmelighed, at dansk byggeri befinder sig i en kvalitativ identitetskrise – hvor er fortidens klare regler og gennemprøvede byggetekniske løsninger blevet af?

Hvor er forbindelsen mellem den byggepraksis, vi har lært at værdsætte som fortidens ypperste præstationer i dansk arkitektur - og den virkelighed, som de projekterende i dag må virke i?

BYG-ERFA har med temadagen Byggeteknik i bygningskunsten – Hvad kan vi lære af historien? sat fokus på, om der kan etableres en forbindelse mellem den enorme fond af byggeteknisk viden, som er ophobet i dansk bygningskultur - og den praksis, der i disse år udvikler sig i den danske byggebranche - tilsyneladende helt frigjort fra et bygningskulturelt og byggeteknisk erfaringsgrundlag.

På temadagen bidrager en række fagfolk med indlæg, der belyser denne problemstilling ud fra dels historiske eksempler, dels en omfattende praksis i krydsfeltet mellem moderne byggeri og respektfuld omgang med den eksisterende bygningsmasse.

Tilgangen til den nødvendige viden om ”alment teknisk fælleseje” udgør et særligt afsnit, og implementeringseksempler vil også indgå.

Temadagen retter sig mod projekterende over en bred kam, i et forsøg på at perspektivere den ideologiske og fagetiske profilering, som arkitekt- og ingeniørfirmaer i fremtiden er nødt til at engagere sig i.

Begrebet bæredygtighed er en ubrydelig del af problematikken, som også vil blive berørt.

 

TEMADAGSPROGRAM

Byggeteknik i bygningskunsten – Hvad kan vi lære af historien?

  • Gottlieb Bindesbøll og tektonikken
  • Når byggeteknik og arkitektur går op i en højere enhed – eksempler fra dansk arkitekturhistorie
  • Betyder viden virkelig noget?
  • Erfaringer fra projektering af nybyggeri og restaurering i dagens praksis
  • Gammelt håndværk, nye krav og moderne byggeri

 

Indlæg ved: Graves Simonsen, Lise Juel Grønbjerg, Jørgen Hegner Christiansen, Peter Thule Kristensen og Trine Neble.

Tid/sted: Tirsdag den 5. november 2013 kl. 12.30-17 i København.

Alle deltagere får udleveret bøgerne:

Tilmelding og yderligere oplysninger: www.byg-erfa.dk, telefon 82 30 30 22 eller på info@byg-erfa.dk

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for en illustration i høj opløsning.