Sålbænke i murværk – få bugt med fugt

En sålbænk beskytter vinduesåbningens bund og sikrer, at regnvand ledes sikkert væk fra facaden, så murværket ikke opfugtes og misfarves.

Indtil slutningen af 1930’erne blev de fleste sålbænke under vinduer – især i byejendomme – udført som rulskifter af uglaserede mursten eller pladsstøbt (insitu) beton. Efterfølgende var klinker, skifer, metal og i et vist omfang beton de foretrukne materialer, indtil rulskifterne atter kom på mode i 1960’erne - og nu bruges stort set alle materialetyper.

Hvis sålbænken er udformet uhensigtsmæssigt, udført mangelfuldt eller af forkerte materialer kan det medføre:

  • at murværk under – og ved enderne af – sålbænken misfarves og/eller nedbrydes af krystalliserende salte og frost,
  • at hulmursisolering gennemvædes af regnvand,
  • at indvendige vægoverflader under vinduer  opfugtes og misfarves med risiko for skimmelvækst og indeklimaproblemer,
  • at mørtelfuger og sten i rulskifter ødelægges af frost,
  • revner i murværk under betonsålbænke og i fugen mellem sålbænk og murfals,
  • at skifersålbænke eller klinker løsnes og skrider ned,
  • at sålbænke af lange metalplader deformeres eller revner.

BYG-ERFA har for nylig udgivet erfaringsbladet ”Sålbænke i murværk”. Her gennemgås typiske skader ved sålbænke udført af mursten (rulskifter), beton, klinker, skifer og metal samt hvor, der forudsættes opmærksomhed for at sikre længst mulig holdbarhed.

Bladet indgår i BYG-ERFAs byggetekniske temaer om:

Alle ovennævnte temaer indeholder andre relevante erfaringsblade samt oversigter med links til yderligere byggetekniske publikationer og organisationer i tilknytning til emnet.

For BYG-ERFA abonnenter er alle de mere end 500 erfaringsblade frit tilgængelige på byg-erfa.dk - hvis du ikke allerede er abonnent tilbydes aktuelt et ”miniabonnent” for kr. 450, på byg-erfa.dk, hvor du kan se mere om alle abonnementsmulighederne.

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.


BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.


På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper

 

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for en af følgende illustrationer i høj opløsning.

Illustrationer:

Metalsaalbaenk

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: En metalsålbænk, hvor den vandrette flig på det lodrette endestykke er korrekt indført i en udfræset fuge fyldt med elastisk fugemasse.

 

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Sålbænk af beton på et glidelag af to lag murpap.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Sålbænk af rulskifte med godt fald (mindst 15 % hældning).

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Sålbænke af rulskifter på et fugtspærrende paplag.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Sålbænk af tørpressede, sintrede klinker.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Sålbænk af skifer med vandrille i oversiden. Føres ind i fals og afsluttes med elastisk fuge.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Endebund og falssamling i metalsålbænk.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Metalsålbænk monteret på korrosionsbeskyttende murpap. Flig føres ind i væg og afsluttes med elastisk fugemasse.