Sådan kan skader efter skybrud og snefald forhindres og håndteres

De seneste års voldsomme skybrud og snefald, har gjort det klart for mange husejere, at det kan betale sig at være forberedt på kraftig nedbør og tøbrud for, at undgå kælderoversvømmelser, utilsigtet vandindtrængning og uheldige situationer med flade tage og tagterrasser.

Med henblik på at hindre unødige skader, fugtgener og skimmelvækst skal der ud over de forebyggende foranstaltninger fx tages stilling til:

 • korrekt håndtering af vandskader
 • udtørring og udbedring af skader
 • udluftning, trænedbrydende svampe, skimmelvækst, fugtgener og dårligt indeklima

BYG-ERFA har samlet byggetekniske erfaringer om emnet i en temamappe med titlen ”Skybrud og monsterregn”.

Erfaringsbladene omhandler fx:

 • Afløbsanlæg
 • Faskiner
 • Grønne tage
 • Højvandslukke
 • Inddækninger
 • Nedsivning
 • Niveaufri adgang
 • Nødafløb
 • Omfangsdræn
 • Overløbssikring
 • Sokler
 • Tagterrasser
 • Terrænfald
 • Udtørringer

Temamappen om ”Skybrud og monsterregn” kan ses på byg-erfa.dk hvor den kan bestilles i digital eller trykt version.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: En bygning med fladt tag, hvor nødafløb er etableret som udspyere i murkronen.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: En tagflade med tagpap eller -folie og utilstrækkeligt fald mod afløb kan medføre vandansamlinger

Oversvømmet kældergulv

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Under kraftige regnskyl kan vandet i hovedkloaksystemet opstemmes og stige så højt, at vandet trænger ind gennem afløb i kældergulve og andre lavtliggende afløbsinstallationer – og medføre oversvømmelser

Copyright BYG-ERFA: Ved brug af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for en højopløst illustration.

Yderligere oplysninger:
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt med resuméer af alle BYG-ERFA blade samt priser ved køb af  abonnementtemamapper  og enkeltblade