Sådan fungerer et højvandslukke og tilbageløbsstop - og sådan monteres det korrekt

Under kraftige regnskyl kan vandet i kloaksystemet opstemmes og stige så højt, at vandet trænger ind gennem afløb i kældergulve og andre lavtliggende afløbsinstallationer – og medfører oversvømmelser.

Skaderne er ofte store, fordi oversvømmelsen består af blandet spilde- og regnvand.

Blandt de effektive, forebyggende foranstaltninger kan være installation af højvandslukke og tilbageløbsstop.

Et højvandslukke er en komponent med to lukkeanordninger, der tillader spildevand at løbe ud, men som lukker, når kloakvand stemmer tilbage fra hovedkloak.

Et tilbageløbsstop placeres på en stikledning (dvs. i samlebrønden foran huset), og herved beskyttes huset mod kælderoversvømmelse.

I BYG-ERFAs erfaringsblad Kælderoversvømmelse - opstemning i hovedkloakker (50) 10 08 20, gennemgås blandt andet forebyggende foranstaltninger – herunder korrekt installation af højvandslukker og tilbageløbsstop – i forbindelse med såvel nyt byggeri som renovering af eksisterende bygninger. 

Se desuden BYG-ERFAs temaer om: "Byggefugt og udtørring", "kloak- og afløbsinstallationer" og "kældre og kryberum".

Her kan ses erfaringsblade, som beskriver hvad der skal gøres og hvordan man skal forholde sig når skaden er sket og fugten skal fjernes, så generende skimmelvækst undgås.

Billedtekst: Tilbageløbsstop, der fx kan anbringes i samlebrønd foran et enfamiliehus.

 

Billedtekst: Der må kun være installationer bag højvandslukket, som er truet af opstemning. Bemærk, at der i ovenstående er risiko for vand i kælderen, hvis installationen i stueetagen benyttes.

Billedtekst: Højvandslukke anbragt i udvendig kældernedgang.

 

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper og seminarer.