Rulskifte – sådan sikres den længst mulige levetid

Rulskifte anvendes for at beskytte det underliggende murværk mod nedbør. Rulskiftet er derfor særligt udsat for nedbør og større variation i både fugtindhold og temperatur end det underliggende murværk.

På såvel rulskiftet som de øverste skifter i det underliggende murværk ses ofte forvitrede fuger samt frostsprængte og løse sten. Derfor må man påregne øget vedligehold og kortere levetid for rulskiftet end for det øvrige murværk. De bedste rulskifter opnås ved:

  • korrekt materialevalg, opbygning og udførelse
  • regelmæssigt eftersyn og vedligehold

Det nye BYG-ERFA blad ”Rulskifte - afdækning af fritstående mur” beskriver, hvordan rulskiftet sikres længst mulig levetid ved anvendelse af glidelag, fugtstandsende lag i muren og indlagte metalløskanter under fugtspærren.
Det nye erfaringsblad indgår i BYG-ERFAs temaer om:

medtagne rulskifter

© www.byg-erfa.dk
Billedtekst: Eksempler på medtagne rulskifter.

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for nedenstående illustration i høj opløsning.

Fonden BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser på abonnement og temamapper.