Revnedannelser i murværk

Mange revner i murværk skyldes forkert materialevalg, fx mørtel, samt utilstrækkeligt fokus på temperaturvariationer og nødvendige bevægelsesmuligheder.

Disse nødvendige bevægelsesmuligheder kan fx sikres ved at etablere lodrette såkaldte ”dilatationsfuger."

Da dilatationsfuger ofte skæmmer murværket, bliver antallet ofte reduceret - eller helt udeladt - hvilket øger risiko for revner.

Hvad er dilatationsfugens formål?
En dilatationsfuge i murværk er en gennemgående lodret adskillelse i formuren.

Fugen sikrer, at murværket på hver side kan bevæge sig – uden at bevægelserne videreføres og opsummeres i hosliggende væg.

En dilatationsfuge kan være lodret eller følge forbandtet i fugerne. Den udføres normalt med bagstop og udvendig elastisk fuge.

Bevægelser i murværk
Da formur er adskilt fra bagmur med isolering, kan formurens temperatur variere over året - fra -20 °C til +50 °C afhængig af fx verdenshjørne og stenfarve – hvilket medfører store bevægelser i murværket, og de øges yderligere af varierende fugtindhold.

Derfor har BYG-ERFA udgivet erfaringsbladet ”Revnedannelser og dilatationsfuger i murværk”, som gennemgår typiske revner ved murhjørner, sokkel og vinduesfals – herunder hvorfor revnerne opstår, og hvordan de undgås ved korrekt dimensionering og etablering af bevægelsesmuligheder.
På byg-erfa.dk kan ses et resumé af " Revnedannelser og dilatationsfuger i murværk”.

Byggetekniske temaer med udvalgte erfaringsblade – og links til andre relevante byggeanvisninger
Erfaringsbladet indgår i BYG-ERFAs temaer om:

Temaerne indeholder andre relevante erfaringsblade, samt oversigter med links til yderligere byggetekniske publikationer og organisationer i tilknytning til emnet.

Hvis du ikke allerede er BYG-ERFA abonnent, kan du med fordel

  • enten bestille en ”startpakke” med fri adgang til indholdet i alle erfaringsblade, samt fremsendelse af et ringbind med alle gældende erfaringsblade og nye udgivelser i et år fra bestillingsdatoen,
  • eller tegne  et grundabonnement med fri adgang til indholdet i alle erfaringsblade, foruden fremsendelse af de nye udgivelser i et år fra bestillingsdatoen

I november 2012 udskrev BYG-ERFA en fotokonkurrence på facebook for studerende med henblik på at samle inspiration til at "Se dig omkring og find fantasifulde, kreative løsninger - gerne pæne – eksempler på dilatationsfuger." Vinderen af konkurrencen blev Jonas Lau – læs mere om konkurrencen og se deltagernes bidrag på: facebook.com/bygerfa

Billedtekst: Diskret placeret dilatationsfuge bag nedløbsrør.
(Foto: Jonas Lau) - vinderfoto

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Dilatationsfuge med bagstop og elastisk fuge

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Dilatationsfuge, der følger murens forbandt og fuges med elastisk fugemateriale.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Dilatationsbevægelser af formur i murhjørne, hvor bindere er placeret for tæt på hjørnet.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Revner i sokkel og afskallet sokkelpuds på begge sider af hjørnet, som følge af utilstrækkelig glidning mellem væg/sokkel.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: En typisk revne på grund af murværkets manglende evne til at optage bevægelsen 

Copyright BYG-ERFA: Ved anvendelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

Illustrationer i høj opløsning fås ved at kontakte BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller på telefon 8230 3022.

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement  og temamapper .