Inspiration og gode råd til respektfuld og rentabel renovering

Renovering af gamle og bevaringsværdige huse

Bogpakke fra BYG-ERFA med fokus på renovering. De seneste tre års udgivelser om Danmarks bedste renoveringer: ”Renoverprisen” 2015, 2014 og 2013. ”Hvidbog om bygningsrenovering”, ”Bygningskultur og bevaringsværdier” og ”Renoveringsguide – kvaliteter, udfordringer og anbefalinger” samt tre BYG-ERFA temamapper: ”Ældre bygninger – facader og ydermure”, ”Ældre bygninger – fundamenter og kældre” og ”Ældre bygninger – tage og indeklima”

Bogpakken koster 300 kr. inkl. moms og forsendelse for abonnenter og 1000 kr. inkl. moms og forsendelse for ikke-abonnenter. Hvis du inden den 1. december 2015 køber et BYG-ERFA abonnement fratrækkes pakkens pris som rabat. 

Læs mere om bogpakken på BYG-ERFA.dk

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. Se en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og temamapper BYG-ERFA.dk