Regnen kommer – hvad kan der gøres

Temaseminar om udfordringer og praktiske erfaringer med skybrudssikring af bygninger og lokal håndtering af regnvand.

I de senere år er Danmark flere gange blevet udsat for skybrud – ofte så kraftige, at det har medført voldsomme oversvømmelser og alvorlige skader, når vandet trænger ind i bygningen fra tag og terræn eller gennem kloaksystemet, så kældre forvandles til svømmebassiner.

Hændelserne har øget fokus på såvel skybrudssikring af bygningers klimaskærm, som optimering af afløbssystemer og etablering af lokal afledning af regnvand for, at beskytte mod vandindtrængning fra terræn ind i bygningerne.

Den 24. marts 2015 fra kl. 12.30 til 16.30 afholder BYG-ERFA et temaseminar, hvor et panel af praktiske rådgivere videregiver erfaringer med bygningsbeskyttelse via nødafløb, højvandslukker og faskiner, samt kanalsystemer, opsamlingsbassiner og regnbede på grønne arealer – eller tilsvarende skybrudssikring og lokal regvandshåndtering, som kan bidrage til at regnvandet indgår som positivt, aktivt element i udformningen af friarealer og byområder.

Overskrifterne på temaseminarets oplæg er:

  • Klimatilpasning - hvad gør forsikringsselskaberne
  • Skybrudssikring af bygninger – hvad skal der til?
  • Erfaringer og udfordringer i boligbyggeriet
  • Hvor i klimaskærmen skal den projekterende være opmærksom – fx tage, inddækninger, nødafløb
  • Erfaringer fra nybyggeri og bydelsplanlægning
  • Lokal afledning af regnvand
  • Værdiforøgelse i klimatilpasningen – en bygherrerådgivers perspektiv 
  • BYG-ERFAs nye erfaringsblade og tema om ”Skybrud og monsterregn”

Arrangementet afholdes i Gladsaxe Sportscenter, og der er mulighed for at besigtige ”VandPlus” – et samarbejde mellem kommune og forsyningsselskaber, hvor sportsfaciliteter er kombineret med anlæg, der kan aflede og opsamle regnvand via damme og kanalsystemer mellem idrætshaller og langs fodboldbaner.

Yderligere oplysninger og tilmelding på byg-erfa.dk/regnen-kommer-hvad-kan-der-goeres