Red liv og værdier - opsæt en røgalarm

Julen er højtid for adventskranse, dekorationer, grantræer og andre hyggespredere med levende lys, som desværre også indebærer risiko for at sætte ild til din bolig.


Derfor kan en røgalarm, eller et røgalarmanlæg være en billig og effektiv investering i at redde liv og værdier.


I et nyt BYG-ERFA blad beskrives, hvordan røgalarmer opsættes, placeres og vedligeholdes, så de er mest effektive.


En røgalarm eller et røgalarmanlæg har to vigtige funktioner:

  • opdagelse af brand (røg)
  • alarmering af personer

Hurtig alarmering af brand har afgørende betydning for brandudviklingen og skadeomfanget. Hvis der er installeret enten røgalarmer, røgalarmanlæg eller automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og varslingsanlæg kan branden opdages i tide, så skaderne begrænses.


BYG-ERFA har netop udgivet et erfaringsblad ”Røgalarmer og røgalarmanlæg - installation, placering og vedligehold”, som beskriver, hvordan et røgalarmanlæg udføres, så beboerne i enfamiliehuset eller etageejendomme bliver alarmeret, hvis der opstår en brand.


Bladet afsluttes med en oversigt over krav til røgalarmanlæg set i forhold til en bygnings anvendelseskategori. – afhængigt af om det er et parcelhus, rækkehus, etagebolig, hotel, vandrehjem eller lignende.


Bladet indgår i BYG-ERFAs byggetekniske temaer om:

Begge temaer indeholder andre relevante erfaringsblade, samt oversigter med links til yderligere byggetekniske publikationer og organisationer i tilknytning til emnet.


På byg-erfa.dk kan ses et resumé af BYG-ERFA bladet "Røgalarmer og røgalarmanlæg - installation, placering og vedligehold”. Det kan købes som løsblad, i en temamappe eller som del af et årsbonnement, der blandt andet giver onlineadgang til alle BYG-ERFAs udgivelser.

 

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.


BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.


På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnementtemamapper

 

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for en af følgende illustrationer i høj opløsning.

Illustrationer:

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Røgalarm (detektor) monteret på fast installeret sokkel.

 

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Batteridrevne røgalarmer til ældre bygninger uden kobling til strømforsyning.

 

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Røgalarm med backupbatteri monteret.