Radon – en radioaktiv usynlig gasart

Vi kan hverken se, mærke eller lugte radon, men det findes overalt i luften og i vores undergrund. Radon siver ind i vores huse gennem utætheder og sprækker, og landsdækkende undersøgelser har vist, at der i Danmark er mindst 350.000 bygninger, hvor radonniveauet er så højt, at det udgør en sundhedsmæssig risiko. Radonholdig luft kan skade cellerne i lunger og luftveje og i værste fald kan det medføre lungekræft. Hvert år udvikler omkring 300 mennesker i Danmark lungekræft som følge af radon. Desuden har undersøgelser vist, at radon hvert år er årsag til, at 3-4 børn rammes af leukæmi.

Alle huse kan have problemer med radon, men især i gamle huse og parcelhuse uden kældre er radonniveauet ofte højt. Det er derfor vigtigt at få målt radonindholdet og til det bruger man en radonmåler, som er den eneste sikre måde at finde ud af, om der er et problem.

På sandede jorde som fx i Vestjylland, er mængden af radon i husene forholdsvis lille, mens mere fed jord og især klippegrund som på Bornholm medfører store mængder af radon i boligerne.

Alt nybyggeri i Danmark skal udføres med luftætte konstruktioner mod jord.

BYG-ERFA har indsamlet viden om, hvordan både nybyggeri og eksisterende huse bedst muligt sikres mod radon. Her finder du både udførlige beskrivelser og illustrationer af, hvordan dette gøres byggeteknisk korrekt.

www.byg-erfa.dk findes blandt andet erfaringsbladene ”Radonsikring – nye bygninger” og ”Radonsug - i eksisterende enfamilieshuse” og en oversigt over byggetekniske erfaringsblade samt links til yderligere viden.

På ”membran-erfa” findes endvidere illustrationer med løsningsforslag, der trin for trin viser bygningsdetaljer og udførelsesforløb.


© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Et terrændæk, hvor det kan være vanskeligt at udføre en tæt radonsikring.


© www.membran-erfa.dk

Billedtekst:  Radonsug i gulvkonstruktion med kapillarbrydende lag. Udførelsesprocessen for etablering kan ses på www.membran-erfa.dk


© www.membran-erfa.dk

Billedtekst: Gennemføring i terrændæk. Udførelsesprocessen for etablering kan ses på membran-erfa.dk

Yderligere oplysninger:
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.
BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.
byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og temamapper