PUR-skum i tagkonstruktioner - understrygning, tilstandsvurdering, skadeudbedring

Fra omkring 1970 er PUR-skum i vid udstrækning anvendt til understrygning af tagsten, men tætningsmetodens anvendelse ophørte omkring 20 år senere efter mange dårlige erfaringer med skummets funktion og langtidsegenskaber.

I mange tilfælde trængte vand ind gennem tagdækningen efter blot 10 år og forårsagede råd eller svampeangreb i tagets trædele.

Med udgangspunkt i konstaterede problemer med PUR-skum i tagdækninger præsenter BYG-ERFA bladet "PUR-skum i tagkonstruktioner - understrygning, tilstandsvurdering, skadeudbedring" forslag til, hvad der kan gøres.

PUR-skum (polyurethanskum) blev først anvendt til understrygning af betonfalstagsten, men er siden også benyttet til reparation af understrygningen på mange tegltage.

Erfaringer har vist, at denne form for tætning af tagfladen i mange tilfælde medførte vandgennemtrængning og dermed opfugtning af lægter og spær.

Bladet gennemgår årsager til, at vandet trænger gennem tagdækning med PUR-understrygning samt hvad der kan gøres – både hvis fugtproblemerne er konstateret, og hvis de (endnu) ikke har vist sig.

Bladet erstatter BYG-ERFAs tidligere udgivelser om samme emne dvs. både "Tagunderstyrgning med PUR-skum. Tilstandsvurdering og skadeudbedring" fra oktober 2000 og "Fugt på undersiden af tegl- og betontagsten i tagrum uden undertag" som er helt tilbage fra 1998.

BYG-ERFA bladet "PUR-skum i tagkonstruktioner - understrygning, tilstandsvurdering, skadeudbedring" indgår i BYG-ERFAs byggetekniske temaer om:

Alle ovennævnte temaer indeholder emnerelaterede erfaringsblade samt oversigter med informationer om andre relevante byggetekniske publikationer og organisationer.

Se mere om BYG-ERFAs "Startpakke 2012" og de øvrige aktuelle tilbud på byg-erfa.dk

 

Illustration:

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Et forgæves forsøg på tætning med PUR-skum, som hverken hæftede på tagsten eller ventilationskanal, hvilket medførte vandindtrængning.

 

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for en højopløst illustration.

Yderligere oplysninger:
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnementtemamapper  og seminarer.