Projekt MEMBRAN-ERFA inviterer: Netværkskonference om ”Damp-, radon- og vindspærrer” den 19. marts 2014 i København

Få indblik i aktuelle - og fremtidige - udfordringer i forbindelse med projektering og praktisk udførelse af membraner i nybyggeri og bygningsrenovering.

Målet med MEMBRAN-ERFA er, at bidrage til effektiv anvendelse af membraner i bygninger - og ikke mindst bedre bygbarhed.

På konferencen orienteres om løsninger for fx damp-, fugt-, vind- og radonspærrer, som beskrevet i byggetekniske anvisninger og vejledninger. Se oversigten med relevante publikationer, web-sider og videoer på [membran-erfa.dk/luft]


Som oplæg til erfaringsudveksling og debat med konferencens deltagere fortæller Lars Due (Isolink), Anders Vestergaard (DBI), Roald Sølager (Isola), Jacob Friderichsen (Icopal) og Jens Kornum (Bygge- og Miljøteknik A/S) om aktuelle løsninger fra byggeriets praksis - og der er rige muligheder for at give dit bud på eventuelle mangler og bidrage med egne erfaringer gennem drøftelser med andre projekterende, udførende og byggevareleverandører.

Som aktiv i MEMBRAN-ERFA har du også mulighed for løbende erfaringsudveksling med netværkets øvrige deltagere – kommenter fx de aktuelle udførelsesdetaljer og –processer på [membran-erfa.dk ].

Netværkskonferencen afholdes onsdag den 19. marts 2014 i København
– gratis deltagelse, men tilmelding nødvendig!

Se dagens program og tilmeld dig konferencen på byg-erfa.dk/temadag-lufttaethed

ARRANGØRER: BYG-ERFA, Byggeskadefonden, BvB, Dansk Byggeri, Grundejernes Investeringsfond, MEMBRAN-ERFA

Yderligere oplysninger om MEMBRAN-ERFA hos Christian Schjønning,cs@byg-erfa.dk,  tlf. 26 79 44 77

Billedtekst. Tegning af samlingsdetalje let ydervæg og terrændæk
© Christian Schjønning, membran-erfa.dk