Fik dit hus skader efter stormen?

Gårsdagens stormvejr blev de fleste steder ligeså voldsomt, som meteorologerne forudsagde, og derfor er der en del husejere, som nu skal i gang med at udbedre skader på huset.

Som en hjælp til de skadelidte har BYG-ERFA under temaet ”Stormsikring og stabilitet” på byg-erfa.dk samlet række erfaringsblade. Her bringes - ud over erfaringsbladene - henvisninger og links til andre relevante formidlere af byggeviden.

BYG-ERFA har efter mere end 30 års virke udgivet en del erfaringsblade om typiske skader. Her beskrives dels hvor det normalt går galt dels hvordan man undgår skader.
Temaet om "Stormsikring og stabilitet" omfatter følgende 12 erfaringsblade om forebyggelse og udbedring af stormskader på bygninger.

Udvendigt isolerede flade tage – stormskader og mekanisk fastgørelse

Korroderet trådbinder i murværk

Trådbindere i murværk - undgå risiko for nedstyrtning

Afstivning af murværk under opførelse 

Parcelhus med ødelagt gavltrekant

Stormskader på murede gavltrekanter 

Stormskader på murede vægge

Bærende tagkonstruktion af trægitterspær

Tværafstivning af gitterstænger og hanebånd i træspær - Ansvar og udførelse

Tagskade

Stormskader på tagkonstruktioner

Skade på tag

Stormskader på tagdækninger

Skadet carport

Stabilitet af carporte og lette bygninger med fladt tag 

Vægrevner

Stabilisering af eksisterende småhuse

Statik i stabile småhuse

Småhuse

Typiske svigt i småhuses stabilitet

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

Yderligere oplysninger om temaet, resuméer af erfaringsbladene og links til andre leverandører af byggeviden, kan ses på www.byg-erfa.dk.

Temaet kan også benyttes til at give huset et stormcheck, så bygningsejerne er klar til en kommende efterårsstorm.

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for ovenstående illustrationer i høj opløsning.