Vinterforanstaltninger - isdannelser i tagrender og skader efter tøsalt

Vinteren er tæt på – og dermed er det også på høje tid, at forebygge nogle af de kommende måneders besværligheder.

I perioder med kraftigt snefald og frostvejr kan isdannelser i tagrender og nedløb medføre risiko for såvel bygningsskader som konsekvenser af nedfaldende istapper.

BYG-ERFA har udgivet erfaringsbladet ”Isdannelser i tagrender - forebyggelse af frost- og personskader”. Her beskrives problemer med isdannelser, som oftest ses i bygninger med tagkonstruktioner, der har: 

  • lav konstruktionshøjde (fx bjælkespær),
  • ringe varmeisolering mod tagrummet,
  • mangelfuldt udeluftventileret tagrum over isoleringslaget. 

I erfaringsbladet redegøres blandt andet for, hvordan isdannelser i tagrender og nedløb opstår – og hvordan problemerne kan afhjælpes, fx manuelt, ved efterisolering eller ved montering af varmekabler. 

Hvad angår sidstnævnte gennemgås forskellige typer varmekabler, driftsudgifter og energiforbrug.

Du kan hente mere viden i erfaringsbladene:

Isdannelser i tagrender - forebyggelse af frost- og personskader”  som samt ”Forebyggelse af skader forårsaget af tøsalt” som begge indgår i BYG-ERFAs nye tema om "Vinterpåvirkninger

 

Hvis du ikke allerede har et BYG-ERFA abonnement, kan du med fordel bestille abonnement 2011 nu - og få gratis digital adgang i resten af 2010.

Læs mere på byg-erfa.dk/abonnement

© www.byg-erfa.dk

Hent illustration i høj opløsning

Billedtekst: I perioder med frostvejr fryser smeltevandet fra taget til is i tagrender og nedløbsrør, hvilket fx indebærer risiko for skader forårsaget af nedfaldne istapper.

 

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk

 

Yderligere oplysninger

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.>

 

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og løssalg.