Byggetekniske erfaringer om: Vinduer, bygningsglas og ruder

Vinduerne udgør en væsentlig del af klimaskærmen i bygninger.

Uanset om det gælder nybyggeri, bygningsrenovering, vinduesudskiftning, større eller mindre ombygning er det derfor vigtigt, at udførelsen er korrekt.Som hjælp hertil har BYG-ERFA samlet 15 byggetekniske erfaringsblade i en temamappe om ”Vinduer, bygningsglas og ruder”.

Her gennemgås, hvor der kræves særlig opmærksomhed for at sikre hensigtsmæssige energiforhold, undgå typiske skader og forebygge indbrud.

Temamappens indhold spænder vidt - fra vedligehold og istandsættelse af ældre vinduer og beslag, fugtspærrer over vindueshuller i murværk til særlige glastyper, kondens, dug, lyd- og varmeisolering.

Det hele på baggrund af konkrete erfaringer i byggeriets praksis.

På www.byg-erfa.dk/vinduer kan ses resumeer af temaets erfaringsblade samt oversigtlig information om andre relevante byggetekniske publikationer og organisationer, der beskæftiger sig med emnet.

Med henblik på at videregive aktuel viden til bygherrer, driftsansvarlige, projekterende og udførende afholder BYG-ERFA sammen med Byggeskadefonden, Dansk Byggeri og Glasfakta et temaseminar om:

Facadeelementer – projektering, systemleverance og montering
Tirsdag den 12. juni 2012 kl. 13–17 i Middelfart.

Blandt dagens emner og seminarindlæg kan nævnes :
Svigt og skader - fra virkeligheden

  • Beliggenhed, påvirkninger og udsatte lokaliteter
  • Tolerancer og indbygningsforhold
  • Facadeløsninger - projektering og systemleverance
  • Store glaspartier - hvor kræves opmærksomhed?
  • Energiforhold og tæthed
  • Glimt fra erfaringsblade i BYG-ERFAs temamappe ”Vinduer, bygningsglas og ruder”

Temamappen udleveres til alle seminardeltagere.

Yderligere oplysninger og tilmelding på byg-erfa.dk/seminar-facadeelementer

Alle erfaringsbladene kan købes som løsblade, i en temamappe eller som del af et årsbonnement, der giver onlineadgang til alle BYG-ERFAs udgivelser.

Der kan også vælges en særlig ”startpakke”, som omfatter både onlineabonnement, et ringbind med alle gældende erfaringsblade og løbende fremsendelse af årets nye udgivelser.

Hør mere om abonnementstyper og aktuelle forårstilbud hos Danielle eller Tina i BYG-ERFAs sekretariat på telefon 82 30 30 22.
 

Illustrationer

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: En fugtskadet vindueslysning efter vandindtrængning.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: En let facade med glasbeklædte facadepartier ud for etageadskillelsen.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Flere nyere bygninger, hvor facadematerialet helt overvejende består af glas

© www.byg-erfa.dk

Blottet isolering under vindue

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Et byggeri under opførelse, hvor hullet til vinduespartiet – i bagvæggen – er ført helt ned til betondækket, så isoleringen er blottet i ydervæggen under vinduespartiet.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Allerede få år efter istandsættelsen trænger vinduerne til ny malebehandling.

termorude med forringet evne

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst:  En udestue med termoruder, hvor isoleringsevnen er forringet som følge af undertryk og dermed reduceret afstand mellem glaslagene.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Kondensområder indvendigt på en termorude (med falske sprosser) som følge af fugtig indeluft

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst:  Et ældre vindue med sidehængte trærammer

Reperation af ældre vinduer

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Renovering af vinduer i etageejendom

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Termisk brud i en butiksrude med farvet folie klæbet på bagsiden

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst:  Et kun fem år gammelt vindue kan komme til at se sådan ud, når bundglaslisten mangler fremspring og træet er uimprægneret og tilmed har stor splintandel.

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for en højopløst illustration.


Yderligere oplysninger:
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

 

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

 


På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnementtemamapper ogseminarer.