Årets vedligeholdelsesprojekter

Foråret er godt i gang, og mange bygningsejere begynder at tænke på årets vedligeholdelsesprojekter. Spørgsmålene trænger sig på: Er det i år, vinduerne skal males? Hvad med facaden, trænger den til en omgang? Eller skal vi have et nyt køkken eller bad?

Bogpakke

BYG-ERFA har samlet en bogpakke, der kan danne grundlag for både beslutningerne og løsningerne. Bogpakken indeholder:
Bogen ”Bedre Byggeskik-huset – En bevaringsguide” er nyttig, når man vedligeholder og istandsætter et hus, måske oven i købet et fredet eller bevaringsværdigt hus. Bogen gennemgår begrebet Bedre Byggeskik og kommer med både gode og dårlige eksempler på vedligeholdelse og istandsættelse f.eks. af:

  • Facaderne
  • Taget
  • Vinduerne, dørene og kvistene

Bogen ”Renoveringsguide. 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser. Kvaliteter, udfordringer og anbefalinger” giver f.eks. inspiration til, hvordan murede huse kan renoveres, så de lever op til nutidens krav om komfort, og kravet til energibesparelser.

Temamappen ”Småhuses vedligehold” indeholder en række erfaringsblade, der alle giver gode råd og vejledning til vedligeholdelse af småhuse. f.eks.

  • Trævinduer
  • Skorstene
  • Vådrum

Læs mere om bogpakken, og se hvilke erfaringsblade temaet indeholder https://byg-erfa.dk/bogpk07

Fonden BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og temamapper.

Illustrationer:
Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for nedenstående illustrationer i høj opløsning.