Varme tage - efterisolering og fugtforhold

Nyt erfaringsblad fra BYG-ERFA om udvendig efterisolering af varme tage
BYG-ERFA har udgivet et nyt erfaringsblad med titlen "Varme tage - efterisolering og fugtforhold". (27) 100322.

En utæt tagdækning på et varmt tag kan medføre opsamling af store vandmængder i isoleringen mellem tagdækning og underliggende dampspærre.

Hvis tagdækningen er utæt kan det reducere varmeisoleringsevnen væsentligt, og der kan være risiko for skimmelvækst i isoleringsmaterialet og vandindtrængen ved mekaniske fastgørelser.

I erfaringsbladet redegøres for, at udvendig efterisolering af et varmt tag forudsætter en fugtundersøgelse, som viser, om den eksisterende isolering er tilstrækkelig tør.

Desuden omtales problemer forårsaget af fugtig tagisolering samt anvendelse af skanning til bestemmelse af fugtforhold.

Endeligt omtales hvilke kontrolmuligheder der findes, når først efterisoleringen er etableret.

Erfaringsbladet kan købes i løssalg men indgår i også temaet om ”Flade tage og tagterrasser”, som indeholder 17 erfaringsblade. Både løsbladet og temaet kan bestilles på byg-erfa.dk enten i trykt udgave eller i PDF version.

Hold din byggetekniske viden ajour – tegn et BYG-ERFA abonnement.

 varmt tag efter udskæring af prøvestykke til laboratoriemåling af fugtindhold.

Billedet viser „hul“ i varmt tag efter udskæring af prøvestykke til laboratoriemåling af fugtindhold.

 

Til pressen
Hent forsideillustration i høj opløsning

Copyright

Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse © Fonden BYG-ERFA i umiddelbar nærhed af den anvendte illustration.
Ved brug af illustrationsmateriale i digitale medier skal der desuden linkes til: byg-erfa.dk
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet på nedenstående telefonnummer eller mail.
 
Yderligere oplysninger
Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.
BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.
På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og løssalg.