Vandskade – hvad nu?

Står kælderen under vand efter den sidste tids voldsomme regn?

Så er det vigtigt hurtigst muligt at igangsætte udtørrende foranstaltninger.

Men hvordan griber du udtørringen an, og hvor kræves særlig opmærksomhed under udtørringsprocessen og den efterfølgende udbedring?

På www.byg-erfa.dk beskrives typiske vandskader og de fugtproblemer, der kan følge med i kølvandet på en oversvømmelse. Her gennemgås affugtningsprincipper samt fordele og ulemper ved forskellige affugtningsmetoder. I BYG-ERFAs erfaringsblad ”Udtørring efter vandskade” får du grundig vejledning i korrekt og skånsom udtørring og udbedring samt anvisninger til, hvordan du reducerer risikoen for langvarige følgeskader og fugtproblemer.

Hent mere viden i BYG-ERFAs byggetekniske temaer om ”Byggefugt og udtørring", ”Skybrud og monsterregn” og ”Vandskader”.

BYG-ERFA har også udviklet et forenklet visualiseringsværktøj, som giver et overslag over udtørringstid for de mest gængse byggematerialer. I erfaringsbladet ”Udtørring af byggematerialer – forenklet metode til vurdering af udtørringstid” beskrives værktøjets anvendelse, begrænsninger og udtørringsforløbene.

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

 byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og temamapper.

Membran-erfa.dk er resultatet af "Projekt MEMBRANER". Sitet indeholder systematiseret viden og erfaringer omkring membraner samt et omfattende bibliotek under hvert tema med videoer, links og publikationer samt bygningsreglementets anvisninger, som giver et overskueligt overblik - både teoretisk og praktisk. 

Sitet udvikles løbende med flere "trin-for-trin" bygningsdetaljerer - fx om fugtspærrer ved fundamenter og kælderydervægge, indvendig efterisolering, vådrum på træbjælkelag, undertage ved kip, tagfod, skotrende og kvist - se mere på membran-erfa.dk

Illustrationer:

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for nedenstående illustrationer i høj opløsning.

Kraftig skimmelvækst

Foto: © www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Kraftig skimmelvækst på pladebeklædninger i kælder efter oversvømmelse

Vandskadede pladematerialer

Foto: © www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Vandskadede pladematerialer kan ikke genanvendes.