Undgå stormskader på flade tage

Ved kraftige storme konstateres ofte, at større arealer på udvendigt isolerede tage med lav hældning blæses af, som det sket for mange bygningsejere i forbindelse med stormvejret, som hærgede landet i slutningen af oktober.

Stormskader på flade – såkaldt ”varme” - tage skyldes ofte uhensigtsmæssig eller mangelfuld mekanisk fastgørelse af tagdækning og isolering – især langs tagets hjørner og kanter, hvor der er en væsentligt større opadrettet kraft (vindsug) end inde midt på tagkonstruktionen.
Ved et hjørne på en almindelig rektangulær bygning kan vindsuget være cirka dobbelt så stort som vindsuget på midten af tagfladen.
Dette kan påvirke kræfterne på tagkonstruktionen og dermed fastgørelsen af tagdækning og isolering.

Overbelastning fra vindpåvirkninger kan fx medføre:

  • udtrækning af fastgørelsesbeslag fra underlaget,
  • udrivning eller gennemtrækning af fastgørelsesbeslag gennem tagdækning,
  • overtrækning (brud) i fastgørelsesbeslag.

I BYG-ERFAs nye erfaringsblad ”Udvendigt isolerede flade tage – stormskader og mekanisk fastgørelse” gennemgås korrekt:

  • fastgørelse af tagpap og tagfolie,
  • fastgørelse af underlag,
  • fastgørelse af tagkanter og andre udsatte rand- og hjørnezoner.
  • anvendelse af fastgørelsesbeslag med teleskopvirkning,

Udvendigt isolerede flade tage – stormskader og mekanisk fastgørelse” indgår sammen med cirka 15 andre byggetekniske erfaringsblade BYG-ERFAs temamapper om fx:

På byg-erfa.dk vises temamappernes indhold og resuméer af alle BYG-ERFA bladene sammen med links til andre relevante byggetekniske publikationer med tilknytning til emnet.
Desuden orienteres om BYG-ERFAs abonnementsordninger, som blandt andet giver onlineadgang til hele indholdet af alle BYG-ERFAs udgivelser.

© www.byg-erfa.dk
Billedtekst: Kraftigt vindsug på et bygningshjørne har nødvendiggjort midlertidig placering af ballast for at hindre afrivning af en utilstrækkelig fastgjort tagmembran

 

© www.byg-erfa.dk
Billedtekst: Forskellige dimensioner af fastgørelsesbeslag, hvor teleskoprør og trykfordelingsskive (mindst Ø40 mm) er udført i plast.

 

© www.byg-erfa.dk
Billedtekst: Mekanisk fastgørelse af tagpap/isolering med teleskopbeslag. Overpap fuldsvejses.

 

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Ved vindsug bøjer tynde tagbelægninger op og dermed opstår risiko for gennemtrækning af skiven på toppen af beslaget
 

Copyright BYG-ERFA: . Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

 

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for ovenstående illustrationer i høj opløsning.