Undgå blæredannelse på malede overflader

Når træværk vedligeholdes, sker det af og til, at der opstår store blærer i malingen. Problemet opstår oftest på fx døre og vinduer, der vender mod syd og især på mørke overflader.

Det nye erfaringsblad ”Blæredannelse på malede overflader – forebyggelse og udbedring” redegør for, hvilke omstændigheder, der kan give blæredannelse, hvordan skaden kan udbedres, og hvordan den kan forebygges.

Erfaringsbladet indgår i BYG-ERFAs temamapper om:

blæredannelse på malede overflader

© www.byg-erfa.dk
Kontakt BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk, eller telefon 82303022 ved behov for illustrationerne i høj opløsning.

Fonden BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser på abonnement og temamapper.