Undgå altankollaps

 

undgå altankollaps

Billedet viser, hvor galt det kan gå, hvis man ikke holder øje med altanens tilstand.

Undgå altankollaps
I de senere år er adskillige altaner kollapset. Hver gang med risiko for personskade. Derfor er det vigtigt, at foretage en tilstandsvurdering af ældre altaner. Det er bygningsejerens ansvar, at altanen er i en forsvarlig stand. Et nyt BYG-ERFA erfaringsblad ”Tilstandsvurdering af altaner - svigt i altaner med indstøbte stålprofiler” beskriver skader, typer af svigt, tilstandsvurdering og udbedringsmetoder.

Erfaringsbladet indgår i BYG-ERFAs temaer om:

Kontakt BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk, eller telefon 82303022 ved behov for illustrationerne i høj opløsning.
© www.byg-erfa.dk

Fonden BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser på abonnement og temamapper.