Udfør dampspærren rigtigt

En dampspærre er et materialelag, der skal forhindre, at vanddamp fra luften inden døre trænger ud i bygningskonstruktionen og gør den fugtig. Hvis fugten trænger ud, kan der opstå skimmelvækst og svampeangreb, og konstruktionens isoleringsevne kan blive nedsat.

Desværre sidder dampspærren ofte forkert, eller også er den ikke lufttæt. Den manglende lufttæthed skyldes ofte en uhensigtsmæssig projektering af samlings-, tilslutnings- og gennemføringsdetaljer, som vanskeliggør bygbarheden i forbindelse med udførelsen. Forslag til de rigtige monteringsdetaljer kan ses på www.membran-erfa.dk.

Andre problemer skyldes, at der er brugt uegnede materialer, som f.eks. folie med utilstrækkelige egenskaber, eller et klæbemiddel, der ikke er egnet til de forskellige materialer. På www.duko.dk findes en oversigt over krav til dampspærresystemer.

BYG-ERFA har udgivet flere erfaringsblade om dampspærrer:

Erfaringsbladene beskriver, hvad der skal tages hensyn til ved projektering og udførelsen af almindeligt anvendte detaljer i dampspærrer. Du kan hente mere viden i temaet om dampspærrer i bygninger på byg-erfa.dk/dampspaerrer-bygninger.

Fonden BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og temamapper.

Illustrationer:
Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for nedenstående illustrationer i høj opløsning.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Ubetænksom gennemføring af kabel i dampspærre.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Dårlig udført samling mellem dampspærre og loftlem, hvor utæthederne medfører risiko for f.eks. skimmelvækst.