Terrændæk i ældre bygninger - fugtopstigning i ydermure efter renovering

I forlængelse af renovering og efterisolering af uisolerede terrændæk eller lave krybekælderdæk i ældre bygninger konstateres undertiden fugtopstigning i ydervægge, hvor der ikke tidligere har været fugtproblemer.

Fugtproblemerne kan skyldes ændrede udtørringsforhold ved fundament/ydervæg som følge af at der er etableret en ny, varmeisolerende terrændækkonstruktion. 

 

I BYG-ERFA bladet ”Terrændæk i ældre bygninger – fugtopstigning i ydermure efter renovering”, redegøres for de ændrede varmestrømsforhold og deraf ændrede fugtforhold i ydervæggen.

I bladet beskrives desuden, hvordan fugtgenerne kan imødegås, fx ved indlægning af vandret fugtspærre nederst i væggen, eventuelt ved beskeden opvarmning af den nederste del af væggen, og hvordan såkaldt saneringspuds i en vis udstrækning kan afhjælpe fugtgener.


Erfaringsbladet indgår i BYG-ERFAs byggetekniske temaer om fx:

Alle ovennævnte temaer indeholder emnerelaterede erfaringsblade samt oversigter med informationer om andre relevante byggetekniske publikationer og organisationer.

BYG-ERFA bladet "Terrændæk i ældre bygninger - fugtopstigning i ydermure efter renovering” kan købes som løsblad, i en temamappe eller som del af et årsbonnement, der giver onlineadgang til alle BYG-ERFAs udgivelser.

Der kan også vælges en særlig ”startpakke”, som omfatter både et onlineabonnement, et ringbind med alle gældende erfaringsblade og løbende fremsendelse af årets udgivelser. Se mere om prøveabonnement og aktuelle forårstilbud.

Illustrationer:

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Opfugtet mur efter renovering

 

 

 

 © www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Varme- og fugtstrømsforhold ved ydervæg/fundament – før (A) og efter (B) isolering. I mange ældre bygninger er både fundament og ydervæg af murværk – uden fugtspærre imellem de to dele.

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for en højopløst illustration.


Yderligere oplysninger:
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.


BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.


På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper og seminarer.