Termografiske undersøgelser - effektiv metode til lokalisering af varmetabet

Varmetabet gennem kuldebroer, dårlig isolering, indbygget fugt og utætte samlinger mellem bygningsdele er ofte stort - og en forbedring af disse forhold kan bidrage til både væsentlige energibesparelser og øget komfort.

BYG-ERFA har udgivet et nyt erfaringsblad ”Termografiske undersøgelser – kuldebroer, isoleringsevne og fugt i bygningskonstruktioner”, som beskriver muligheder for lokalisering af varmetab fra kuldebroer - dels konstruktivt betingede dels forårsaget af projekterings- eller udførelsesfejl.


Desuden gennemgås anvendelsesmuligheder for termografiske undersøgelser samt krav til udstyr, vejrforhold og operatørens byggetekniske indsigt med henblik på bedømmelse af undersøgelsesresultater og vurdering af eventuelle behov for udbedringer.

Det nye erfaringsblad indgår i byggetekniske temaer på byg-erfa.dk om:

Alle ovennævnte temaer indeholder emnerelaterede erfaringsblade samt oversigter med informationer om andre relevante byggetekniske publikationer og organisationer.

BYG-ERFA bladet "Termografiske undersøgelser - kuldebroer, isoleringsevne og fugt i bygningskonstruktioner” kan købes som løsblad, i en temamappe eller som del af et årsbonnement, der giver onlineadgang til alle BYG-ERFAs udgivelser.

Illustrationer:

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Termografibillede, som viser en overfladetemperatur på omkring 11 °C i hjørnet ved vindue, hvilket normalt ikke burde forekomme i nybyggeri. 

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Skimmelvækst i hjørnet ved vindue/lysning som vist på ovenstående termografi.

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

 

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for en højopløst illustration.

 

Yderligere oplysninger:
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

 


BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

 

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper og seminarer.