Temadag om tagrenovering

Temadag den 20. oktober 2014 om tagrenovering, energiforbedring og gode, robuste brandtekniske løsninger i forbindelse med såvel etageejendomme som småhuse.


Arkitekter, bygningsingeniører, bygningskonstruktører, entreprenører og håndværkere – dvs. alle med en hverdag i byggebranchen – indbydes til præsentation af gennemprøvede, bygbare brandtekniske tagløsninger i forbindelse med energiforbedring af eksisterende boligbyggeri.


Dagens oplægsholdere fortæller med udgangspunkt i den nye DBI-vejledning ”Gode og brandsikre tage” om både BR-krav, tæthed, valg af undertag og hvor der kræves særlig opmærksomhed ved tagfornyelse og energiforbedringer af eksisterende bygninger.


Temadagens hovedoverskrifter er:

  • Særlige udfordringer ved tagrenovering i boligbyggeri
  • Risikovurdering på baggrund af erfaringer – hvad kan vi lære?
  • Nye krav til gamle tage – eksempler på tætte, velisolerede, velventilerede og brandsikre tagløsninger

Derfor: Brug en dag på at komme ajour med de nyeste regler og eksempler på erfaringsmæssigt gode løsninger, og bliv klædt på til at projektere og udføre kvalificeret tagfornyelse og energiforbedring.

Temadagen ”Tagrenovering – så hatten passer” er arrangeret af BYG-ERFA & Dansk Brand og sikringsteknisk Institut & Grundejernes Investeringsfond.


Dagens oplægsholdere:

  • Anders Vestergaard, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut
  • Frank Beyer Reigstad, BvB
  • Lars Due, ISOLINK
  • Morten Hjorslev Hansen, DUKO
  • Niels Strange, Dansk Byggeri


TID & STED:
Mandag den 20. oktober 2014, kl. 9.30 – 16.30 i København

 

TILMELDING:
Inden 18. oktober 2014 – efter ”først til mølle”. Yderligere oplysninger om program, pris og tilmelding på https://byg-erfa.dk/temadag-tagren-2014

 

Om BYG-ERFA:

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og temamapper.