Dampspærrer i nye og gamle huse - Hvordan? Sådan!


Forbered dig allerede nu på Bygningsreglementets nye skærpede tæthedskrav til byggeri - og få et indblik i, hvor det typisk går galt i praksis og hvor der, erfaringsmæssigt kræves opmærksomhed.

Onsdag den 25. januar 2012 er der TEMADAG OM DAMPSPÆRRER på Roskilde Tekniske Skole.

Dagen byder på præsentation af holdbare dampspærreløsninger og -produkter, for såvel nybyggeri som bygningsrenovering.


Her kan du få et ”lynkursus” med gode, praktiske råd om, hvordan du skaber en bedre lufttæthed - især med fokus på de steder hvor det erfaringsmæssigt nemt går galt, og hvor der kræves ekstra opmærksomhed.

Byggevareleverandører præsenterer holdbare dampspærreløsninger og -produkter for såvel nybyggeri som bygningsrenovering – og stiller op til uddybende spørgsmål om fordele og begrænsninger ved de forskellige produkter.

 

Lærlinge og lærere på Roskilde Tekniske Skole fremviser de arbejdende værksteder og fuldskalamodeller af nye og ældre bygninger - og giver sammen med BlowerDoor-specialisterne et "lynkursus" med gode, praktiske råd om, hvordan såvel projekterende som udførende håndværkere kan bidrage til bedre lufttæthed i såvel nye som gamle bygninger.

I løbet af dagen – når gong-gongen lyder hver hele og halve time – præsenteres kortfattede nyheder og debatoplæg. Se det løbende opdaterede program på byg-erfa.dk/Seminar-dampspaerrer.

Deltagelse er gratis – og hvis du tilmelder dig forinden vil der være såvel gratis fortæring og forfriskninger som særlige rabatter og tilbud, fx BYG-ERFAs temamappe om ”Dampspærrer” til ½ pris. Du kan se mere om indholdet på "Dampspærre-temaet"

Tid: Onsdag den 25. januar 2012, kl. 10-16
Sted: Roskilde Tekniske Skole, Søndre Mellemvej 4, 4000 Roskilde.
Tilrettelægning: BYG-ERFA i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole og Isolink.
 

© www.byg-erfa.dk

 

© www.byg-erfa.dk

© www.byg-erfa.dk


Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

Hvis I har behov for en højopløst illustration, er I velkomne til at kontakte BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller på telefon 8230 30 22.

Yderligere oplysninger:


Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.


BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.


På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnementtemamapper og seminarer.