Saltskader på murværk

Vinteren er over os og før vi ved af det kan der blive brug for at tøsalte.

Tøsaltning af glatte fortove skal ske med omtanke, for at undgå saltskader på murværket. Dette sker fx, hvis der i længere perioder ligger snedriver med tøsalt over fugtspærrens niveau.

Men der er andre saltpåvirkninger, som kan medføre synlige skader på murværk – fx forvitringer, misfarvninger og udblomstringer.

I BYG-ERFAs nye erfaringsblad ”Saltskader på murværk” redegøres for årsager til saltskader, og for hvordan skaderne kan reduceres og udbedres.

Salte i murværksmaterialer er vanskelige at fjerne, men generne kan begrænses ved etablering af korrekte fugtspærrer i nybyggeri samt, at eksisterende murværk:

  • ikke tilføres yderligere vand/fugt, fx ved at sørge for vedligehold – herunder fx reparation af utætte nedløbsrør, og afrensning af tæt overfladebehandling,
  • ikke tilføres yderligere salte, fx ved at undgå tøsaltning og fjerne saltholdige produkter i bygningen,
  • renses for løse saltudfældninger, fx afbørstning af salpeterudblomstring.  Bemærk, at løse udfældninger udendørs ofte forsvinder af sig selv,
  • renses for stabile misfarvninger – oftest gips – med mekaniske eller kemiske metoder.

Bemærk, at nogle rensemetoder indebærer risiko for beskadigelse af murværksmaterialerne.

Fakta
Salte:

  • opløses i og transporteres med vand, og de udfælder, hvor fugten ikke er „konstant“,
  • binder fugt (hygroskopisk virkning),
  • optager fugt fra luften ved høj relativ luftfugtighed (RF),
  • afgiver fugt ved lav RF.

Hvis salte først er kommet ind i murværk, medvirker de ofte til et konstant højt fugtindhold i materialerne.

Erfaringsbladet ”Saltskader på murværk” indgår i BYG-ERFAs temaer om:

På byg-erfa.dk vises indholdet i temamapperne samt resuméer af alle BYG-ERFA blade – og der suppleres med links til andre relevante byggetekniske publikationer med tilknytning til emnet.

Desuden orienteres om BYG-ERFAs abonnementsordninger. Fx en startpakke som indeholder et komplet ringbind med erfaringsblade og revnemåler, samt et års BYG-ERFA grundabonnement inkl. fremsendelse af årets nye erfaringsblade og onlineadgang til disse. Som introgave vedlægges desuden ”Dansk Byggeskik – etagebyggeriet gennem 150 år” samt Byggeskadefondens ”Guide til kvalitet i bolig byggeriet”.


Yderligere oplysninger:

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og temamapper.

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.


Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for nedenstående illustrationer i høj opløsning.

© www.byg-erfa.dk
Billedtekst: Murværk med opstigende grundfugt og saltskader.

© www.byg-erfa.dk
Billedtekst: Dybtgående fugeforvitring og afmeling af mursten efter tøsaltning på murværk, hvor fugtspærren ligger under terræn.

© www.byg-erfa.dk
Billedtekst: Saltskadet murværk ses ofte i svømmehaller, mejerier, pakhuse og tilsvarende bygninger, hvor der har været anvendt eller oplagret store mængder salt og fx kunstgødning. Genanvendelse af sten herfra frarådes.