Hold rotterne væk fra bygninger

Sådan kan du bekæmpe rotteindtrængning fra kloaksystemet til bygninger.

Rotter findes både i byer og på landet, hvor de medfører risiko for såvel smittefare som omfattende ødelæggelser.

Rotter i kloakker kan ikke udryddes, men de kan hindres i at trænge ud af kloaksystemet og ind i bygninger, hvor de kan overføre livsfarlige sygdomme til mennesker, fx salmonella og Weils syge.

Smitten spredes via rotternes urin, og deres indtrængen i boliger, sygehuse og bygninger for levnedsmiddelindustrien indebærer derfor sundhedsrisiko for mennesker.

De formerer sig hurtigt – et rottepar kan blive til over 800 rotter på et år.

BYG-ERFA har udgivet et nyt erfaringsblad, som beskriver forskellige muligheder til forebyggelse mod rotteindtrængen, fx:

  • omhyggelig udførelse af afløbsinstallationer
  • metoder og udstyr til bekæmpelse af kloakrotter
  • foranstaltninger ved reparationsarbejde og midlertidige lukninger
  • afpropning af ubenyttede ledninger
  • rottesikring af udluftninger og drænledninger
  • etablering af rottespærrer
  • aktuelle erfaringer med rottespærrer

Erfaringsbladet ”Rotter i afløbssystemer – bekæmpelse og skadeforebyggelse”  fås i løssalg og abonnement.

Det indgår i BYG-ERFAs temaer om

Illustrationer:

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Ingen ønsker at møde dette syn ved et toiletbesøg.

 

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Rotter kan uden problemer klatre i faldstammer og passere gennem vandlåsen i et wc, hvilket kan forebygges ved indbygning af rottespærre.
 

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst:  En rotte, der har forsøgt at passere en „intelligent rottespærre“ med spyd.

 

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for en højopløst illustration.

 

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper og seminarer.