PCB i byggematerialer

Bygninger, der er opført, ombygget eller renoveret i perioden 1950-1977, kan indeholde materialer, som er produceret med PCB. PCB er typisk anvendt i elastiske fuger, forseglingen i termoruder og i malinger. Desuden forekommer PCB i små kondensatorer i lysstofarmaturer produceret før 1986.

Det nye erfaringsblad ”PCB i byggematerialer – undersøgelser og faldgruber” giver et overblik over de materialer og emner, som skal undersøges for PCB, når en bygning screenes.

Erfaringsbladet indgår i BYG-ERFAs tema om:

PCB i byggematerialer

© www.byg-erfa.dk
Kontakt BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk, eller telefon 82 30 30 22 ved behov for illustrationerne i høj opløsning.

Fonden BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser på abonnement og temamappe