Opfugtet betonplade i terrændæk - trin for trin løsninger på udbedring

Hvordan undersøges, om en betonplade i et terrændæk er opfugtet?

Og hvilke muligheder er der for retablering af opfugtede betonplader?

Mange terrændæk er etableret inden, der blev stillet krav om underliggende kapillarbrydende lag. Det blev først almindeligt i 1970’erne, og derfor findes der i dag mange huse, hvor fx oversvømmelser kan medføre opfugtning af terrændækkets betonplade.

I BYG-ERFAs erfaringsblad ”Opfugtet betonplade i terrændæk – undersøgelse og renovering” beskrives mulighederne for retablering af både kraftigt opfugtede betonplader og betonplader af en ringe kvalitet og/ eller mangelfuldt kapillarbrydende lag. Her finder du udførlige beskrivelser og illustrationer af, hvordan det udføres trin for trin.

Der kan være flere grunde til, at en betonplade bliver opfugtet. Der skelnes mellem langsom udbredt opfugtning, hvor større arealer, eventuelt hele betonpladen er opfugtet som følge af fx opstigende grundfugt, udsivning af utætte kloak- eller afløbsinstallationer eller eventuelle fejlkonstruktioner.

Ved pludselig fugtpåvirkning er der oftest tale opfugtning på et afgrænset, mindre område af betonplade/dæk, og der er oftest kun fugt i overfladen.

Ved fugtskader på terrændæk anbefales altid grundige undersøgelser af opfugtningens årsag før retablering, herunder eventuel fugtophobning i betonpladen fra underliggende jordlag, idet fugten kan medføre deformation/nedbrydning af trægulvkonstruktion samt skimmelvækst og indeklimagener. I erfaringsbladet beskrives endvidere undersøgelser, som kan bidrage til beslutningsgrundlaget for valg af effektive og holdbare løsninger samt forslag til udbedring af skader.

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

 byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og temamapper.

Membran-erfa.dk er resultatet af "Projekt MEMBRANER". Sitet indeholder systematiseret viden og erfaringer omkring membraner samt et omfattende bibliotek under hvert tema med videoer, links og publikationer samt bygningsreglementets anvisninger, som giver et overskueligt overblik - både teoretisk og praktisk. 

Sitet udvikles løbende med flere "trin-for-trin" bygningsdetaljerer - fx om fugtspærrer ved fundamenter og kælderydervægge, indvendig efterisolering, vådrum på træbjælkelag, undertage ved kip, tagfod, skotrende og kvist - se mere på membran-erfa.dk

Illustrationer:

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for nedenstående illustrationer i høj opløsning.

 

Foto: © www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Afbrydelse af fugtbro mellem terrændæk/ væg – ved at fjerne nederste del af vægpuds og føre fugtspærre fra gulv op ad væg – inden fodliste monteres tæt mod vægpuds. Hele udførelsesprocessen kan ses på membran-erfa.dk

 

 

Foto: © www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Fugtspærre i muret skillevæg. Udførelsesprocessen kan ses på membran-erfa.dk

 

Foto: © www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Eksempel på kælderoversvømmelse.