Fugtige kældre og vægge - om etablering, undersøgelse og vedligehold af omfangsdræn

Hvis man som husejer oplever fugtskader i vægge og kældre, kan der være god grund til, at undersøge om huset har et omfangsdræn. BYG-ERFA har for nylig udgivet et erfaringsblad med titlen ”Omfangsdræn – ved enfamiliehuse og småhuse” (50) 11 02 25.

I erfaringsbladet gennemgås retningslinjer for dræning ved enfamiliehuse og andre mindre bygninger, samt udførelse og vedligehold af drænsystemet.

Fugtskader i vægge og kældre ses ofte i bygninger uden omfangsdræn, med forkert projekterede eller dårligt udførte dræn – eller gode dræn, der ikke fungerer på grund af manglende vedligehold. Et dårligt drænsystem er fx uden fald, uden rensemuligheder og filtermateriale samt dårligt fungerende pumpeinstallationer.

Drænsystemer omkring bygninger skal beskytte kældervæggen mod nedsivende overfladevand, og vandtryk fra høj grundvandsstand. Erfaringsbladet beskriver opbygningen af et drænsystem, herefter gennemgås de forskellige typer dræn som fx omfangsdræn, stikdræn, netdræn etc. Bladet afsluttes med et forslag til driftsvejledning.

Der kan hentes mere viden i erfaringsbladet "Omfangsdræn – ved enfamiliehuse og småhuse” (50) 11 02 25.

Bladet indgår i BYG-ERFAs temaer om:

Hvis du ikke allerede har et BYG-ERFA abonnement, kan du med fordel bestille abonnement 2011 nu, læs mere på byg-erfa.dk/abonnement.

 

Ødelagt drænledning

© www.byg-erfa.dk

Hent illustration i høj opløsning (4,6 MB)

Billedtekst: Billedet viser ødelagt drænledning, som hindrer bortledning af vand langs bygning og derved øger vandbelastningen på fundament/kældervæg.

 

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk

 

Yderligere oplysninger

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper og erfaringsblade.

Abonnenter har mulighed for at deltage i BYG-ERFAs arrangementer til reduceret pris - se aktuelle seminarer