Har I projekter på Grønland?

Så kan I have glæde af BYG-ERFAs nye erfaringsblad ”Krybekældre i Grønland – fundering, dræning, isolering, fugt og ventilation”. I Grønland er krybekældre på grund af terrænet en almindelig funderingsmetode, men der konstateres ofte skimmelvækst både i kælderen og oven over. Det nye blad beskriver, hvordan kældrene konstrueres rigtig under de specielle grønlandske forhold.

Der er også viden at hente om grønlandske krybekældre i temaerne:

Fonden BYG-ERFA

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser på abonnement og temamapper.

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for nedenstående illustration i høj opløsning

Krybekældre i Grønland Foto Lasse Bak Mejlvang

© www.byg-erfa.dk Foto: Lasse Bak Mejlvang

Billedtekst: Grønlandsk by med bygninger placeret på skrånende terræn.