Skimmelvækst i udeluftventilerede krybekældre

Vær opmærksom på fugt- og temperaturforhold ved efterisolering af krybekælderdæk 

BYG-ERFA har udgivet et nyt erfaringsblad, ”Risiko ved udeluftventilerede krybekældre”, som beskriver varme- ventilations- og fugtforhold i krybekældre – og forudsætningerne for at efterisolere med mindst risiko for skimmelvækst samtidig med at der radonsikres. 

Øgede krav til energibesparelser – og dermed øget varmeisolering – har ændret fugtforholdene i udeluftventilerede krybekældre så meget i ældre bygninger, at BYG-ERFA fraråder konstruktionen anvendt i nybyggeri. Samtidig advares mod efterisolering af krybekælderdæk - medmindre fugt- og temperaturforhold forbedres.  

Erfaringsbladet ” Risiko ved udeluftventilerede krybekældre” (19) 09 12 30 kan bestilles som løsblad eller som en del af den digitale temamappe med 16 erfaringsblade om  ”Kældre og kryberum”.

Hold din byggetekniske viden ajour – tegn et BYG-ERFA abonnement.

krybekælder

Billedtekst: Krybekælder med uhensigtsmæssige fugtforhold efter energiforbedring

 

Til pressen

Hent forsideillustration i høj opløsning

 

Copyright

Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse © Fonden BYG-ERFA i umiddelbar nærhed af den anvendte illustration. 

Ved brug af illustrationsmateriale i digitale medier skal der desuden linkes til: byg-erfa.dk

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet på nedenstående telefonnummer eller mail..

 

Yderligere oplysninger

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og løssalg.