Vandskader efter regnskyl

Sådan kan risikoen for langvarige følgeskader, gener og problemer minimeres.

Under kraftige regnskyl kan vandet i hovedkloaksystemet opstemmes og stige så højt, at vandet trænger ind gennem afløb i kældergulve og andre lavtliggende afløbsinstallationer – og medføre oversvømmelser.

Skaderne er ofte store, fordi oversvømmelsen består af blandet spilde- og regnvand.

I erfaringsbladet ”Kælderoversvømmelse - opstemning i hovedkloakker” gennemgås årsager til problemerne og forebyggende foranstaltninger – fx installation af såkaldte „højvandslukker“ og „tilbageløbsstop“ – i forbindelse med såvel projektering og udførelse af nyt byggeri som ved renovering af eksisterende bygninger.

Erfaringsbladet er indeholdt i temaet om ”Byggefugt og udtørring”, som hjælper dig med at reducere risikoen for langvarige følgeskader, gener og problemer.

I temaet gennemgås blandt andet:

  • Hvordan udtørringen gribes an.
  • Fordele og ulemper ved anvendelse af henholdsvis naturlig/mekanisk ventilation, forskellige typer affugtere og infrarød bestråling.
  • Særlige materialehensyn for fx træ, beton, fugtfølsomme gulvbelægninger, mineraluld, gipsplader og tagelementer.
  • Udtørringstider og -metoder.

Bemærk:

Uanset valg af metode kan udtørringen strække sig over lang tid - fra et par uger til i værste fald flere måneder.

Udtørringsperioden afhænger af de opfugtede materialer, såvel som opfugtningens omfang og den valgte metode.

Ved oversvømmelser efter kraftige regnskyl skal hurtigst muligt afklares:

  • Hvor er vandet trængt ind - og hvor stor opfugtning har det medført?
  • Er vandtilgangen standset?
  • Hvor stort et område har fået vand?
  • Er der kun vand i materialernes overflade eller er det trængt dybere ind – og eventuelt ind i utilgængelige hulrum?
  • Er der tegn på vandindtrængen i fx elektriske installationer?

Få mere viden i temaerne:

© www.byg-erfa.dk

Hent illustration i høj opløsning (4,9 MB)

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk

 

Yderligere oplysninger

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper og erfaringsblade.