Indmuret træ i ældre bygninger - nedbrydning, reparation, skadeforebyggelse

Nedbrydning af træværk forekommer ofte i ældre bygninger opført i en periode, hvor det var gængs byggepraksis – helt eller delvis – at indmure uimprægneret træ.


Nedbrydningen forekommer som følge af fugt fra utætte tage og facader, kondens, indefra eller som opstigende grundfugt.


Hvis trækonstruktioner er i tæt kontakt med – eller indelukket i murværk er der en væsentlig risiko for fugtskader og dermed for biologisk nedbrydning.


Risikoen øges ved udsat placeret og mangelfuldt beskyttet træværk, eller tilførsel af fugt fra utætte tage og facader, fx ved relieffer og gesimser.

Angreb i indmurede remme, stolper og bjælker kan spredes til andre trækonstruktioner, så skadeomfanget øges.

BYG-ERFA har for nylig udgivet erfaringsbladet ”Indmuret træ i ældre bygninger - nedbrydning, reparation, skadeforebyggelse” som gennemgår såvel årsager til nedbrydning som forebyggelse og reparationsmetoder.

Det nye erfaringsblad indgår desuden i BYG-ERFAs temaer om:

Du kan få adgang til erfaringsbladet indhold ved at bestille løsbladet, et af temaerne eller et BYG-ERFA abonnement.


Hvis du ikke allerede er BYG-ERFA abonnent, kan du med fordel tegne et abonnement nu, inden prisen stiger den 1.1.2012.
Abonnementsaftalen er gældende ét år fra fakturadato og løber indtil den bliver opsagt.
Læs mere på byg-erfa.dk/abonnement

Billedtekst: Muret trempel med rem og delvist indmurede trempelstolper af ubeskyttet træ.

© www.byg-erfa.dk

 

Billedtekst: Tagfod i ældre bygning, hvor nedbrydningen af remmen har bredt sig til spærene.

© www.byg-erfa.dk

 

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.


Hvis I har behov for en højopløst illustration, er I velkomne til at kontakte BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller på telefon 8230 30 22.

 

Yderligere oplysninger:


Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.


BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.


På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper og seminarer.