Få styr på byggefugt og udtørring!

Fonden BYG-ERFA og Dansk Byggeri inviterer til Fugt-seminar.

Fugt-seminarerne afholdes torsdag den 8. april 2010 kl. 12.30 - 17 i Byggecentrum, Ballerup og torsdag den 20. april 2010 kl. 12.30 - 17 på Hindsgavl slot, Middelfart.

Seminaret tager udgangspunkt i det nye erfaringsblad ”Begrænsning af byggefugt – forebyggelse af skimmelvækst” og tema-mappen om "Byggefugt og udtørring".

Oplægsholderne gennemgår, hvor der skal rettes opmærksomhed på fugt og udtørring i forbindelse med byggeprocessen med baggrund i erfaringer fra byggeriets praksis og de byggetekniske erfaringsblade, der præsenteres i temamappen om ”Byggefugt og udtørring”, fx tagkonstruktioner, træmaterialer, beton og murværk.

Mange af de beslutninger og valg, der træffes under planlægning, projektering og udførelse af et byggeri, har afgørende indflydelse på efterfølgende fugt- og indeklimaproblemer efter at bygningen er taget i brug.

På seminaret fokuseres på, hvordan både projekterende og udførende håndværkere gennem alle led i hele byggeprocessen kan bidrage til at reducere problemerne. 

Ud over at introducere hvor der kræves særlig opmærksomhed, hvornår og hvordan der kan måles, præsenteres også et nyt ”overslagsværktøj”, der kan anvendes til at give overblik over hensigtsmæssige tørretider i forbindelse med både nybyggeri og bygningsrenovering.

Seminaret afholdes i samarbejde med Dansk Byggeri og dagen vil veksle mellem oplæg og debat, hvor også deltagernes erfaringer bringes i spil.

Oplægsholdere

  • Civilingeniør Morten Hjorslev Hansen, DUKO
  • Bygningskonstruktør, tømrer Søren Meyer, Dansk Byggeri/Træsektionen
  • Cand.scient., mikrobiolog Ole Munck, Protox
  • Chefkonsulent, bygningskonstruktør Niels Strange, Dansk Byggeri/Erhvervsteknik
  • Arkitekt Jens Østergaard, BYG-ERFA

Yderligere oplysninger kan ses på byg-erfa.dk/arrangementer

BYG-ERFA abonnenter og medlemmer af Træsektionen i Dansk Byggeri får 20% rabat på deltagerprisen.

 

uhensigtsmæssig oplagring af byggematerialer.

Til pressen

Hent illustration i høj opløsning

 

Copyright

Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse © Fonden BYG-ERFA i umiddelbar nærhed af den anvendte illustration. 

Ved brug af illustrationsmateriale i digitale medier skal der desuden linkes til: byg-erfa.dk

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet på nedenstående telefonnummer eller mail.

 

Yderligere oplysninger

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og løssalg.