Fugtmåling i underlag for tagpap og tagfolie - instrumenter, metoder og fejlkilder

BYG-ERFA har udgivet et nyt erfaringsblad med titlen: ”Fugtmåling i underlag for tagpap og tagfolie - instrumenter, metoder og fejlkilder.” (https://byg-erfa.dk/Fugtmaaling-underlag-tagpap)

For højt fugtindhold i tagisoleringsmateriale reducerer varmeisoleringsevnen i varme tage og nedbryder træmaterialer i kolde tage.

Fugtindholdet i isoleringsmaterialet i et varmt tag eller i et træbaseret underlag i et koldt tag kan bestemmes ved måling med forskellige instrumenttyper.

I erfaringsbladet omtales de hyppigst anvendte målemetoder og instrumenter – samt deres fordele og ulemper.

Erfaringsbladet kan købes i løssalg men indgår i også temaet om ”Bygningsundersøgelser” (https://byg-erfa.dk/bygningsundersoegelser), som indeholder 16 erfaringsblade. Både løsbladet og temaet kan bestilles på byg-erfa.dk enten i trykt udgave eller i PDF version.

Fugtskanner

Til pressen
Hent forsideillustration i høj opløsning

 

Copyright

Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse © Fonden BYG-ERFA i umiddelbar nærhed af den anvendte illustration.
Ved brug af illustrationsmateriale i digitale medier skal der desuden linkes til: byg-erfa.dk
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet på nedenstående telefonnummer eller mail.
 
Yderligere oplysninger
Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.
BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.
På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og løssalg.