Forebyg vandskader fra smeltevand

Vinteren har været udsædvanligt kold i år og foråret nærmer sig. 

De store mængder smeltevand kan medføre vandskader, som forsikringsselskaberne ikke nødvendigvis dækker. Hertil kommer en masse ærgrelser og besvær – det er derfor en god ide at forebygge og til at lokalisere de risikofyldte steder i bygningen kan eventuelt anvendes tjeklisterne i BYG-ERFA bladet ”Fugtundersøgelse af bygninger”.

Hvis vandskaden allerede er en realitet kan hentes hjælp i BYG-ERFA bladet ”Udtørring af bygninger efter vandskader”, som gennemgår udtørringsmetoder til brug for forskellige bygningsdele og byggematerialer.  

For at reducere risiko for følgeskader - fx skimmelvækst og trænedbrydende svampe - efter at en bygning, bygningsdele eller byggematerialer har været udsat for en vandskade, skal der hurtigt igangsættes udtørrende foranstaltninger.

Bemærk, at ved en pludselig opstået vandskade skal det hurtigst muligt afklares: 

  • Hvor er vandet trængt ind - og hvor stor opfugtning har det medført? 
  • Er vandtilgangen standset? 
  • Hvor stort et område har fået vand? 
  • Er der kun vand i materialernes overflade eller er det trængt dybere ind – og eventuelt ind i utilgængelige hulrum? 
  • Er der tegn på vandindtrængen i fx elektriske installationer? 

Men uanset hvor godt en bygning er udtørret efter vandskade, kan der ofte først efter mere end et år forventes normale fugtligevægtforhold. 

Anvendelse af affugtere og beherskede temperaturer reducerer risiko for udvikling af skimmelvækst. 

Da der er mange ligheder mellem vandskader og byggefugt kan også anbefales at kikke i det nye erfaringsblad ”Begrænsning af byggefugt – forebyggelse af skimmelvækst” eller beskrivelserne i temamappen om ”Byggefugt og udtørring”.

fugtmåler i funktion

Ved større affugtningopgaver bør udtørringsprocessens forløb følges og dokumenteres gennem fugtmålinger - fra start til slut.


Copyright

 

Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse © Fonden BYG-ERFA i umiddelbar nærhed af den anvendte illustration. 

Ved brug af illustrationsmateriale i digitale medier skal der desuden linkes til: byg-erfa.dk

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet på nedenstående telefonnummer eller mail.

 

Yderligere oplysninger

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og løssalg.