Fjernkøling, tagterrasser og grønne tage - inspirationsseminar om rekreative åndehuller på ”byens øverste etage”.

Byens tage er ofte fyldt med store metalrør, -kasser og -installationer samt andet ”maskineri” til brug for kølings-faciliteter til bygningsbrugere og avanceret teknisk udstyr.

Tænk, hvis alle disse tagarealer højt hævet over byens asfalt og larm i stedet blev brugt til terrasser, grønne haver og rekreative åndehuller?

Onsdag den 5. september 2012 kl. 14 inviterer BYG-ERFA, Københavns Energi og Danvak til en rundtur, hvor København betragtes fra oven sammen med muligheder for at bruge tagfladerne til rekreative formål for byens brugere.

Seminaret består af tre dele:

 • Til tops i kirketårnet med udsigt til byens tage
  Med udsigt over Københavns øverste etager fortæller projektleder, cand.scient. Dorte Rømø (Københavns Kommune, Center for Park og Natur) om muligheder og planer for flere grønne tage og nye byrum i højden.
 • Fjernkølingscentralen i Adelgade
  Salgsingeniør Leslie Jensen (Københavns Energi) viser rundt i ”maskinrummet” og introducerer aktuelle miljø- og driftsmæssige samt økonomiske fordele ved fjernkøling - dvs. en ny, CO2-venlig kølemetode, der overflødiggør virksomhedernes individuelle kølemaskiner, som typisk fylder godt op på tagene.
 • Tagterrassen på toppen af Berlingske Tidende
  Efter skift til fjernkøling - med kølevand fra havnen via rør i gaden - er der etableret rekreative tagarealer, hvor køleanlæggene tidligere fyldte op.
  Direktør, civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen (Tagpapbranchens Oplysningsråd/TOR) beskriver, hvor der kræves opmærksomhed for at sikre dels holdbare grønne tage og tagterrasser dels reduceret risiko for vandskader ved skybrud og monsterregn og andre byggetekniske fordele ved at fjerne tekniske installationer fra tagfladerne. Se fx BYG-ERFAs temamappe om ”Grønne tage og tagterrasser”, som udleveres til alle seminardeltagere.

Læs mere på: byg-erfa.dk/seminar-fjernkoeling

 

Illustrationer

© www.byg-erfa.dk

 

© www.byg-erfa.dk

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

 

 


Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for en højopløst illustration.


Yderligere oplysninger:
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.


BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.


På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper