Energirenovering med fokus på fugt, kuldebroer og skimmelvækst - hvor kræves opmærksomhed for at undgå byggetekniske overraskelser?

Temaseminar om praktiske erfaringer, udfordringer og faldgruber ved projektering og udførelse af energibesparende foranstaltninger i ældre bygninger.

Onsdag den 23. maj 2012 kl. 13-17 i Bygningskulturens Hus, København

 • Hvor kræves opmærksomhed ved efterisolering af hulmur - eller ved ind- og udvendig facadeisolering?
 • Hvordan reduceres en bygnings kuldebroer - eller sikres tæthed uden fugtgener?
 • Hvordan influerer byggetekniske detaljer på bygbarheden ved udførelsen?
 • Hvordan sikres velfungerende konstruktioner, hvor materialerne har de nødvendige egenskaber – både under montering og i løbet af levetiden?

Mange af de beslutninger og valg, der træffes under planlægning, projektering og udførelse af bygningsfornyelse, har afgørende indflydelse på såvel bygningens levetid som indeklima efter at bygningen er taget i brug.

Uhensigtsmæssige valg eller forkert udførelse indebærer stor risiko for efterfølgende problemer.

Seminarets overordnede tema er energibesparende foranstaltninger - og god byggeskik med hensyntagen til bygningsudformning og arkitektur.

Ud over at bidrage til mere effektiv energiudnyttelse og sparede udgifter til opvarmning, handler energirenovering også om at forbedre indeklima og komfort – og i den forbindelse om at forebygge fugtgener og undgå fx skimmelproblemer.

Seminarets oplægsholdere fortæller med fokus på dagens emne om erfaringer fra byggeriets praksis, og hvor der kræves særlig opmærksomhed og omhu – og hvordan både projekterende og udførende gennem alle led i byggeprocessen kan bidrage til bedre byggeri.

Der gennemgås eksempler og retningslinjer, som præciserer BR-krav og hvad det betyder for den praktiske udformning.

Programmet veksler mellem oplæg og debat, hvor også seminardeltagernes erfaringer bringes i spil:

 • Arkitektur, byggeskik og energibesparende foranstaltninger
 • Hvad siger BR? 
 • Fugt og kuldebroer – mekanismer og konsekvenser
 • Fremtidssikring og energibesparelser i almene boligbebyggelser 1945-65
 • Fugtstrategi ved fornyelse og ombygning
 • Termografiske undersøgelser – hvad kan de bruges til ved energirenovering?
 • Glimt fra byggetekniske erfaringsblade i BYG-ERFAs temamappe om ”Energi og indeklima”

OPLÆGSHOLDERE:

 • Arkitekt MAA Søren Bøgh
 • Bygningskonstruktør Niels Strange, chefkonsulent, Dansk Byggeri
 • Civilingeniør ph.d. Morten Hjorslev Hansen, sekretariatsleder, DUKO
 • Arkitekt MAA Anker Jensen, arkitektfaglig konsulent, Landsbyggefonden
 • Civilingeniør ph.d. Eva Birgit Møller, seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut
 • Bygningsingeniør, termograf Lars Due, direktør, Isolink
 • Arkitekt MAA Jens Østergaard, direktør, BYG-ERFA

Arrangeret af BYG-ERFA i samarbejde med Dansk Byggeri, Landsbyggefonden og Selskab for Bygningsfysik

Læs mere om seminaret

Illustrationer af eksempler på muret byggeri som givetvis skal energirenoveres i de kommende år:

© www.byg-erfa.dk

© www.byg-erfa.dk

© www.byg-erfa.dk

© www.byg-erfa.dk

© www.byg-erfa.dk

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for en højopløst illustration.

Yderligere oplysninger:
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.


På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnementtemamapper  og seminarer.