Vælg det rette undertag

Ny ajourført oversigt over klassificerede undertage.

Et dårligt undertag kan medføre dyre byggeskader.  DUKO har netop udgivet endnu en ajourført oversigt over klassificerede undertage. Oversigten knytter sig til DUKO folderen ”Det er dyrt at vælge det forkerte undertag”, begge udgivelser kan både ses og bestilles gratis på www.duko.dk

www.duko.dk findes desuden et beregningsprogram, hvor brugerne nemt kan bestemme, hvilken anvendelsesklasse undertaget i deres tagkonstruktion skal have.

DUKO (Dansk Undertagsklassifikationsordning ApS) er en uvildig internetbaseret informationsordning, som har til formål at hjælpe bygherrer og rådgivere med at vælge det rette undertag. DUKO giver overblik og gør det lettere at finde et undertag, der passer til tag og bygning.

Undertaget er tagets sikkerhed. Der er undertaget, der i sidste ende sikrer tagets tæthed ved at beskytte mod sne og regn, som trænger ind under tagdækningen.

Undertage beskytter mod sne og regn som trænger ind under tagdækningen. Et undertag kan fx være en membran på et underlag af brædder eller krydsfiner, en frithængende membran eller en træfiberplade. Undertage anvendes ved renovering og nybyggeri med åbne tagbeklædninger, f.eks. af teglsten.

DUKO opdeler undertagsprodukterne i forskellige  anvendelsesklasser og stiller krav til leverandørerne om dokumentation for produkternes egenskaber. På www.duko.dk kan bygherrer og rådgivere altid se den nyeste oversigt over hvilke leverandører der er blevet klassificeret.

Fonden BYG-ERFA har udgivet et informationsblad om ”Undertage og tagkonstruktioner”, der beskriver byggetekniske erfaringer inden for emnet. Informationsbladet kan downloades gratis på byg-erfa.dk/undertage

DUKO instik 2010 top

 

Copyright
Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse © DUKO i umiddelbar nærhed af den anvendte illustration.
 
Ved brug af illustrationsmateriale i digitale medier skal der desuden linkes til: duko.dk
 
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet på nedenstående telefonnummer eller mail.
 
Yderligere oplysninger
 
DUKO (Dansk Undertagsklassifikationsordning ApS) har tre formål:

1: Kvalitet
DUKO skal sikre at undertagsmaterialer lever op til en række minimumskrav. Der er fire forskellige anvendelsesklasser. Klasserne stiller forskellige krav til materialerne.

2: Overblik
DUKO skal gøre det lettere at vælge et egnet undertagsmateriale.

3: Korrekt anvendelse
DUKO skal fremme korrekt brug af undertagsmaterialer. Det sker bl.a. ved at stille krav om at producenterne udarbejder detaljerede vejledninger som viser korrekt brug af undertagsmaterialerne.

Dansk Byggeri og byggeskadefonde styrer ordningen
Ordningen drives som et anpartsselskab med deltagelse af:
• Dansk Byggeri
• Byggeskadefonden
• BvB (Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse)

Fonden BYG-ERFA foretager klassifikationen
Fonden BYG-ERFA administrerer ordningen. Producenter og leverandører kan mod gebyr få deres materialer klassificeret. For at et materiale kan blive klassificeret skal producenten kunne dokumentere en række forhold som f.eks. styrke, vejrbestandighed, bygbarhed og detaljeret monteringsvejledning.