Duelige dampspærrer - om tætningsmidler og holdbare samlinger

Utætte dampspærrer kan medføre fx fugtskader, trækgener og øget varmetab.

Ved undersøgelser af bygningers lufttæthed, fx med blowerdoor og termografi, konstateres ofte utætte dampspærresamlinger, som følge af uforenelighed mellem tætningsmiddel og kontaktflader, eller brud i tætningsmidlet.Årsagen er fx, at de anvendte tætningsmidler - fugemasse, folieklæber, fugebånd og tape, ikke har den fornødne vedhæftning til dels dampspærrematerialet dels andre væg-, loft- og gulvmaterialer.


Med henblik på at forebygge svigt og utætte samlinger har BYG-ERFA udgivet et erfaringsblad med titlen ”Dampspærresamlinger og tætningsmidler”, der indgår i temaer på byg-erfa.dk om fx:

Alle ovennævnte temaer indeholder foruden relevante erfaringsblade, også oversigter med informationer om andre relevante byggetekniske publikationer og organisationer.

Det nye BYG-ERFA blad "Dampspærresamlinger og tætningsmidler" indeholder aktuelle erfaringer fra byggeriets praksis. Det kan købes i løssalg eller som del af et årsabonnement – og hvis du besøger os på TUN BYG 2012 i Fredericia fortæller vi gerne mere om både dampspærresamlinger, øvrige byggetekniske udgivelser og det særlige tilbud på et prøveabonnement.

© www.byg-erfa.dk

© www.byg-erfa.dk
Billedtekst: En gennemhærdet fugemassetætning, hvor utætheden skyldes uforenelighed med dampspærren.

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for en højopløst illustration.


Yderligere oplysninger:
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.


BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.


På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper og seminarer.