Begrænsning af byggefugt – forebyggelse af skimmelvækst

Utilstrækkelig udtørring og utilsigtet opfugtning af byggematerialer kan medføre skimmelvækst.

De senere års eksempler på skimmelvækst i nybyggeri skyldes ofte, at byggematerialerne har været for fugtige i for lang tid under byggeperioden.

Årsagen er oftest mangelfuld planlægning af byggeprocessen – herunder tidsplaner med for kort tid afsat til udtørring, utilstrækkelig kontrol af fugtindhold i materialerne på afgørende tidspunkter, mangelfuld afdækning samt manglende tæthed på tag og facade.

Skimmelvækst kan være skjult – fx bag skabe og tapet – og konstateres ofte først, når bygningsbrugerne klager over lugt- eller helbredsgener.

Det nye BYG-ERFA blad ”Begrænsning af byggefugt – forebyggelse af skimmelvækst” (99) 09 12 31 sigter efter at øge opmærksomheden på uhensigtsmæssige fugtforhold i byggeprocessen. Erfaringsbladet kan bestilles som løsblad eller som en del af den digitale temamappe med 17 erfaringsblade om ” Byggefugt og udtørring”  

Hold din byggetekniske viden ajour – tegn et BYG-ERFA abonnement.

 

Uhensigtsmæssig oplagring af byggematerialer

Billedet viser uhensigtsmæssig oplagring af byggematerialer.

 

 

Til pressen

Hent forsideillustration i høj opløsning

 

Copyright

Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse © Fonden BYG-ERFA i umiddelbar nærhed af den anvendte illustration. 

Ved brug af illustrationsmateriale i digitale medier skal der desuden linkes til: byg-erfa.dk

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet på nedenstående telefonnummer eller mail.

 

Yderligere oplysninger

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og løssalg.