Byggearbejde og brandværnsforanstaltninger

Vær opmærksom på risikoen for brand ved bygningsrenovering af ældre bygninger.

Brandrisikoen øges ved bygningsrenovering, fordi mange personer – uden detaljeret kendskab til bygningens indretning – opholder sig i eller ved bygningen. Men risikoen kan minimeres ved at forebyggende foranstaltninger indgår i aftalegrundlaget mellem ejer/bygherre og udførende entreprenør/håndværker.

Det nye erfaringsblad ”Byggearbejde og brandværn – ældre bygninger” beskriver de særlige brandmæssige forholdsregler i forbindelse med både projektering, tilrettelægning af arbejdet, byggepladsens indretning, alarmering og selve arbejdets udførelse ved både renoveringer og ombygninger.

Se flere erfaringsblade om emnet i BYG-ERFAs tema: Brandsikkerhed.

pas på brand ved renovering

© www.byg-erfa.dk
Billedtekst: Pas på risikoen for brand ved renovering og ombygning

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for illustrationerne i høj opløsning.

Fonden BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser på abonnement og temamapper.