Brandsikring og lydisolering af træetageadskillelser

brandsikring, lydisolering

Ved renovering og ombygning af ældre byggeri sker der en del uhensigtsmæssige indgreb og ændringer i den klassiske etageadskillelse med træbjælkelag, så de ikke længere overholder brandkravene og kravene til lydisolering.

BYG-ERFAs nye erfaringsblad ”Brandsikring og lydisolering af træetageadskillelser - ombygning og renovering” beskriver, hvordan brandsikringen og lydisoleringen kan udføres korrekt i ældre træetageadskillelser. Erfaringsbladet indgår i BYG-ERFAs temaer om:

Kontakt BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk, eller telefon 82303022 for illustrationerne i høj opløsning. © www.byg-erfa.dk. 

Fonden BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er en del af alment teknisk fælleseje og er relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser på abonnement og temamapper.