BoligJobordning tilgodeser grønne løsninger - se hvordan hos BYG-ERFA

Den nye BoligJobordning for 2016 og 2017 har fokus på bæredygtige løsninger. Det giver mulighed for fradrag for udgifter til klimasikring af bygninger med fx lokal afledning af regnvand - såkaldte LAR-løsninger, også i forbindelse med etagebygninger. Fradragene gives blandt andet ved installation eller forbedring af afløbs- og vandinstallationer samt fornyelse og etablering af dræn og regnvandsfaskiner.

BYG-ERFA beskriver i en række erfaringsblade hensigtsmæssige og bæredygtige forslag til såvel forebyggelse som udbedring af oversvømmelser og vandskader.
Se fx BYG-ERFA bladet ”Skybrud og sikring af bygninger” og ”Lokal afledning af regnvand – på græsarealer, i regnbede og faskiner”.
Få også inspiration til bæredygtige løsninger i BYG-ERFAs tema ”Skybrud og monsterregn”

Yderligere oplysninger:
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.
Se en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og temamapper på BYG-ERFA.dk

Illustrationer:
Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for nedenstående illustrationer i høj opløsning.

Foto: © www.byg-erfa.dk
Billedtekst: Eksempel på legeområde udformet som opsamlings-/forsinkelsesbassin for store mængder regnvand.

Faskine

Foto: © www.byg-erfa.dk
Billedtekst: Overløb fra sandfangsbrønd på grund af en forstoppet faskine.