Undgå blafrende undertage

Nyt erfaringsblad fra BYG-ERFA vejleder i hvordan undertage af banevarer monteres korrekt. Forkert montage af undertage udført af banevarer kan i blæsevejr medføre så kraftig blafring, at det medfører betydelige støjgener for husets beboere. Desuden indebærer blafringen risiko for, at undertaget beskadiges, når det slår mod bindere, lægter eller trækbånd.

I erfaringsbladet ”Undertage af banevarer - blafring, støjgener og utætheder” beskrives, hvordan støjgener og ødelæggelser dels, kan forebygges ved omhyggelig projektering og udførelse og dels begrænses i allerede udførte undertage. Sidst men ikke mindst oplyses hvilke undertagstyper der ikke blafrer.

”Undertage af banevarer - blafring, støjgener og utætheder” [Erfaringsblad (47) 09 12 18] indgår i BYG-ERFAs temamappe om ”Undertage og tagkonstruktioner”.   

Læs mere på byg-erfa.dk

Hold din byggetekniske viden ajour – lær af andres erfaringer - tegn et BYG-ERFA abonnement

 

Undertag af banevarer

Billedtekst: Undertag af banevarer

 

Til pressen

Hent illustration i høj opløsning

 

Copyright

Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse © Fonden BYG-ERFA i umiddelbar nærhed af den anvendte illustration. 

Ved brug af illustrationsmateriale i digitale medier skal der desuden linkes til: byg-erfa.dk

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet på telefon 4489 0640 eller mail redaktion@byg-erfa.dk.

 

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og løssalg.