Afløbsinstallationer i småhuse - rensning, vedligehold og drift

Manglende vedligehold af afløbsinstallationer og anlæg kan medføre lugtgener, forstoppelser, oversvømmelse og fugtskader.

Afløbsanlæg kræver – ligesom en bygnings øvrige installationer – regelmæssigt tilsyn og vedligehold for at kunne fungere problemfrit.

Ejere af ejendomme skal vedligeholde alle afløbsinstallationer på egen grund – helt ud til det offentlige ledningsnet, som normalt begynder ved skel.

BYG-ERFA har udgivet et nyt erfaringsblad med titlen ”Afløbsinstallationer i småhuse - rensning, vedligehold og drift”. I erfaringsbladet beskrives, hvor der kræves opmærksomhed samt hvordan og hvor ofte bygningens afløbsinstallationer – herunder tagrender – anbefales efterset og renset for at reducere risiko for gener.

Tagrender anbefales renset for blade og snavs mindst en gang årligt – fx efter løvfald – så tilstopning af nedløbsbrønde og efterfølgende fugtskader undgås.

Der kan hentes mere viden i erfaringsbladet "Afløbsinstallationer i småhuse - rensning, vedligehold og drift” [https://byg-erfa.dk/afloebsinstallationer-smaahuse] som indgår i BYG-ERFAs tema om: Kloak- og afløbsinstallationer

Hvis du ikke allerede har et BYG-ERFA abonnement, kan du med fordel bestille abonnement 2011 nu, læs mere på byg-erfa.dk/abonnement

 

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Den årlige rensning af tagrende for blade og snavs

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk

 

Yderligere oplysninger

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

 

byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper og erfaringsblade.