Vær opmærksom ved afdækning af formure

På ydervægge uden et beskyttende udhæng udsættes den øverste del for meget større mængder slagregn end andre dele af væggen. Det kan medføre, at der trænger vand ind i bygningen, når regnvand bliver presset ind under inddækningen og ned på bagsiden af skalmuren.
Et nyt erfaringsblad ”Afdækning af formure - ved tilslutning til flade tage uden udhæng” beskriver, hvorfor en kantløsning med en lille zink/aluinddækning er sårbar, og hvordan man minimerer risikoen for vandindtrængning.

Erfaringsbladet indgår i BYG-ERFAs temaer om:

afdækning af formur

Eksempler på afdækning af formure

© www.byg-erfa.dk
Kontakt BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk, eller telefon 82 30 30 22 ved behov for illustrationerne i høj opløsning.

Fonden BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser på abonnement og temamapper.