Måling af PCB i indeluften

PCB kan ikke ses, lugtes eller smages – men det anses for at være kræftfremkaldende. Som udgangspunkt er alle bygninger, der er opført, ombygget eller renoveret i perioden fra 1950 til 1977 under mistanke for at indeholde PCB-holdige materialer. Er der mistanke om PCB i en bygning, skal indeluften undersøges.

BYG-ERFAs nye erfaringsblad ”PCB i indeluften - undersøgelser, vurdering og faldgruber” beskriver, hvornår der er begrundet mistanke om PCB i indeluften og anviser forløbet af en forundersøgelse.

Erfaringsbladet indgår i BYG-ERFAs temaer om:

PCB i indeluften
© www.byg-erfa.dk
Kontakt BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk, eller telefon 82 30 30 22 ved behov for illustrationerne i høj opløsning.

Fonden BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser på abonnement og temamapper.